2e graad BSO

In BSO werken wij modulair.
Na het succesvol doorlopen van een module, behaal je een deelcertificaat.

Benieuwd naar wat je zal leren in deze modules? 

SAI-0603.jpg

Basis huishouding

In deze module leren we jou vooral de zorg voor de eigen leef- en woonsituatie. 
Je verwerft kennis en vaardigheden op huishoudelijk vlak. Bijvoorbeeld:

- eenvoudige en evenwichtige maaltijden bereiden

- textiel onderhouden

- een woning inrichten & onderhouden

- de administratie van een huishouding doen

Je leert bovendien probleemoplossend denken en toetst je theoretische kennis aan de praktijk.

 
 
_DSC1709.jpg

Basis communicatie

In deze module werken we vooral rond sociale vaardigheden. Je leert o.a.

- je eigen identiteit ontdekken

- vlot communiceren met anderen

- openstaan voor andere samenlevingsvormen en culturen

- je eigen expressieve mogelijkheden ontdekken

- jezelf te informeren

- met problemen en moeilijkheden omgaan

Bovendien ontdek je via projecten de wereld van de oudere zorgvrager en het jonge kind.

Basis gezondheid

De uitgangspunten van deze module zijn zelfzorg en mantelzorg. Je leert voor de gezondheid van jezelf en anderen te zorgen door:
 

- het verkennen van de gezondheids- en welzijnszorg
- zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn

- het krijgen van inzicht in veiligheid en preventie

- het exploreren van de levensloop van de mens

- het toepassen van de basisprincipes van EHBO

We brengen ook een bezoek aan een woonzorgcentrum, een kinderdagverblijf,...

 
EHBO-10.jpg