top of page

3e graad BSO

In BSO werken wij modulair.
Na het succesvol doorlopen van een module, behaal je een deelcertificaat.

In de derde graad doorloop je 4 modules
Daarnaast loop je ook stage. Spannend, maar leerrijk! 

_DSC1692.jpg

Logistiek assistent

De logistiek assistent heeft een helpende functie.
Hij/zij werkt onder de coördinatie en eindverantwoordelijkheid van het verpleegkundig personeel. 

 

In deze module leer je daarom o.a.:

- ondersteunende, administratieve taken

- intern transport van patiënten

- materialen onderhouden

Anker 1
Anker 2

Initiatie zorg

Je leert in deze module het beroep van verzorgende kennen. Je leert o.a.:

- de algemene principes van een zorgvisie toepassen

- methodisch werken

- observeren

- rapporteren

- communiceren

Bovendien leer je om in een team te werken.

SAI-0454.jpg
Anker 3
_DSC2014.jpg

Zorg in de kinderopvang

Je leert instaan voor de dagdagelijkse verzorging van een kind.

Deze competenties ontwikkel je:

- de gepaste beroepshouding hanteren

- je integreren in een team

- kunnen functioneren in een organisatie

- pedagogisch verantwoord handelen
- met het kind in de dagelijkse situatie omgaan
- activiteiten begeleiden

Anker 4

Zorg in residentiële- & thuissituaties

Je ontdekt wat het betekent om een oudere zorgvrager goed te verzorgen en begeleiden. We leren jou:

- in te staan voor de dagelijkse verzorging

- de oudere zorgvrager te begeleiden

- de gepaste beroepshoudingen

- je te integreren in een team

- te functioneren in een organisatie

_DSC1911.jpg
Anker 5

Stage

In elke module van de derde graad doe je een aantal weken stage om de kennis en de technische & sociale vaardigheden die je aangeleerd kreeg toe te passen en extra in te oefenen. 

Je stagementor (begeleider van de stageplaats) en je stagebegeleider (begeleider van de school) begeleiden jou in dit spannende leerproces.

 

Jouw stagebegeleider komt naar de stageplaats om:

- samen met jou taken en zorgen uit te voeren

- je functioneren op stage te bespreken

- stageopdrachten te begeleiden

Er wordt feedback gegeven om verder te groeien tot beroepsbekwame werkkrachten.

bottom of page