top of page

Se-n-Se: leefgroepenwerking (LGW)

Leefgroepenwerking is een eenjarige opleiding 'secundair na secundair'. Het is dus een extra opleiding voor leerlingen die reeds een secundair diploma hebben behaald. Voor leerlingen die nog niet toe zijn aan de overstap naar een meerjarige opleiding in het hoger onderwijs, kan deze Se-n-Se een mooie overgang zijn.

Waarom kiezen voor LGW?

  • Je wil graag leren/ervaren hoe je gepaste ondersteuning kan bieden aan personen met een beperking of aan kinderen in een verontrustende opvoedingssituatie.

  • Je kan feedback aanvaarden & bent bereid tot zelfreflectie.

  • Je bent sociaal vaardig & werkt graag samen in een team.

  • Je kiest bewust voor het beroep van opvoeder/begeleider.

_DSC1840.jpg

Wie kan starten?

Je kan deze opleiding starten als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs, behaald in het studiegebied personenzorg. Voor meer informatie kan je kijken op www.onderwijskiezer.be

Heb je je diploma secundair onderwijs behaald in ASO, of in een ander studiegebied dan personenzorg in het TSO of BSO? Dan heb je een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig om te starten. Contacteer hiervoor de school.

Wat bieden we aan?

  • Professionele lesgevers met ervaring in de sector.

  • Stageperiodes in het ortho(ped)agogische werkveld, die een brug vormen tussen theorie & praktijk.

  • Kwalitatieve begeleiding tijdens de stageperiodes, zowel door de mentor als stagebegeleider.

  • Praktijkgerichte lessen.

  • Uitstappen & studiebezoeken in het werkveld.

  • Interessante projecten met en voor mensen met een beperking.

Lessenpakket LGW

* We organiseren de stage in 3 blokken, verspreid over het schooljaar.

In totaal loop je 15 weken stage op eenzelfde werkplek, bij personen met een beperking of bij jongeren in de jeugdhulpverlening.

We begeleiden de stage intensief en voorzien tussentijdse supervisie-
momenten. Zo stimuleren we maximaal jouw leer- & groeiproces als opvoeder/begeleider.

En dan?

Wat na LGW?

De opleiding bereidt je rechtstreeks voor op een job als opvoeder of begeleider.

Aansluitende opleidingen kunnen bijvoorbeeld zijn: orthopedagogiek, ergotherapie, verpleegkunde,

onderwijs en sociaal-agogisch werk.

bottom of page