top of page

Zorgkundige

Tijdens dit specialisatiejaar zal je de kennis en vaardigheden uit vorige jaren verder verdiepen. Je doet bovendien ook extra praktijkervaring op, zowel binnen de school als daarbuiten!

Ook nu werken we met modules
In het 7de jaar doorloop je twee modules:

_DSC1851.jpg

Complexe zorg in residentiële situaties

In deze module leer je gespecialiseerde vaardigheden die je nodig kan hebben in complexe residentiële situaties.

Dit zijn de competenties waar we op focussen:

- een zorgvisie toepassen

- een zorgplan mee uitvoeren

- in team werken

- voor het leef- en woonklimaat zorg dragen

- op een gepaste manier met de zorgvrager omgaan

- omgaan met langdurig zieke en/of terminale zorgvragers

- contact houden met het sociale netwerk van de zorgvrager

- de nieuwe handelingen leren volgens KB 78

Anker 1
Anker 2

Complexe zorg in thuissituaties

In deze module komt de zorgvrager in een thuissituatie aan bod.


Deze competenties zijn hierbij heel belangrijk:

- de organisatie van de thuiszorg kennen

- optimaal functioneren binnen de zorgverlening

- in een multidisciplinair team werken

- zelfstandig het huishouden doen

- instaan voor de opvang van het zieke kind

- interculturele aspecten in het werk opnemen

- de nieuwe handelingen leren volgens KB 78

_DSC1784.jpg
bottom of page