top of page

Nuttige documenten

Op deze pagina vind je nuttige documenten, zoals ons schoolreglement, infobrochures en documenten m.b.t. privacy.

Nuttige documenten

Op deze pagina vind je nuttige documenten, zoals ons schoolreglement, infobrochures en documenten m.b.t. privacy.

Schoolreglement 

 

Secundair 23-24

HBO5
verpleegkunde 23-24

Infobrochures

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij & welzijn

Zorg & welzijn

BSO 3e graad

TSO 3e graad

7e jaar 
zorg voor kinderen

7e jaar 
zorg voor ouderen

se-N-se
leefgroepenwerking

HBO5 verpleegkunde

Graduaat basisverpleegkunde

eerste graad

Privacy

privacyverklaring
leerling - student - ouder
 

informatieveiligheids-
& privacybeleid (IVPB)

achtergrondinformatie
IVPB

backupbeleid
IVPB

classificatie van persoonsgegevens
IVPB

communicatiebeleid
IVPB

toegangsmatrices
IVPB

toestelbeleid
IVPB

wachtwoordbeleid
IVPB

privacyverklaring
uitgebreide versie

 

bottom of page