top of page
logo_RGB_2020.png

Klokkenluidersregeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement een nieuw decreet goedgekeurd dat onderwijspersoneel toelaat om onregelmatigheden binnen de onderwijsinstelling te melden zonder angst voor represailles. Op deze manier zet de Vlaamse overheid een Europese richtlijn om in Vlaamse regelgeving.

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12

bottom of page