top of page

Nieuw: basisverpleegkunde

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de hbo5-Opleiding Verpleegkunde omgevormd naar de graduaatsopleiding ‘Basisverpleegkunde’. Nieuwe studenten volgen vanaf dan de graduaatsopleiding Basisverpleegkunde. Deze omvorming zal voltooid zijn tegen het schooljaar 2025-2026. 

De opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs duurt 3 jaar.

Qua niveau situeert de opleiding zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, dus tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding.

Met je diploma als gegradueerde basisverpleegkunde kan je het beroep van basisverpleegkundige uitoefenen.

De aanleiding om de opleiding om te vormen is de invoering van het nieuwe beroep van basisverpleegkunde door de federale overheid, waardoor in de toekomst de volgende verpleegkundige beroepen naast elkaar zullen bestaan:

  • het nieuwe beroep van basisverpleegkundige, waarvoor een graduaatsopleiding nodig is

  • het beroep van ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’, waarvoor een bacheloropleiding nodig is. 

De basisverpleegkundige is een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt hij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of met de arts wanneer er geen verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg deel uitmaakt van het zorgteam.

Als gegradueerde kan je via een brugopleiding aan een hogeschool het bachelordiploma Verpleegkunde behalen.

Voor studenten die tijdens schooljaar 2022-2023 of eerder waren ingeschreven in de hbo5-Opleiding Verpleegkunde, verandert er niks. Zij kunnen hun opleiding verder afwerken.
Ook alle reeds afgestudeerden van de hbo5-Opleiding Verpleegkunde zullen deze titel blijven behouden en de daaraan verbonden taken kunnen blijven uitvoeren.

DSCF1958.jpg
bottom of page