top of page

Toelatingsvoorwaarden

Om te starten heb je één van volgende documenten nodig:

  • een diploma secundair onderwijs (alle onderwijsvormen)

  • een studiegetuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad BSO

  • een attest dat toelating verleent tot het 1ste jaar HBO5 - opleiding verpleegkunde, uitgereikt door de centrale examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden

  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenonderwijs van minimaal 900 lestijden

  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs

  • een buitenlands diploma, conform verklaard door het ministerie van onderwijs

  • slagen in de toelatingsproef tot de studies van verpleegkunde die ingericht wordt in onze school

_DSC1746.jpg
Anker 1

Toelatingsproef

Tijdens deze proef testen wij jouw basiskennis, ook jouw motivatie is belangrijk voor ons. Om te kunnen deelnemen moet je 18 jaar zijn in het kalenderjaar van inschrijving.
Wanneer je slaagt voor deze proef, kun je de studie verpleegkunde beginnen. De proef bestaat uit 3 onderdelen:

1

Schriftelijke proef:

Je legt een proef af, niveau einde 3de graad BSO, voor Nederlands en Wiskunde. 

2

Computervaardigheden:

Je zoekt informatie op het Internet en maakt in Word een document aan, ook werk je met bronvermelding.

3

Intakegesprek:

Je stelt je voor, vertelt over je motivatie, je verwachtingen en je reeds verworven competenties.

Indien je een toelatingsproef wenst te doen kan je contact opnemen met onze graadcoördinator: 

cindey.leplae@sai-aalst.be

Vrijstelling

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling van één of meerdere modules, neem dan zeker contact op met de school

Wij kijken samen met jou welke competenties je reeds hebt behaald. 

Voor wie? 

Studenten die reeds minimum één semester de opleiding bachelor verpleegkunde hebben gevolgd. 

bottom of page