top of page

B-stroom

Wie kan starten in de B-stroom?

Leerlingen die het lager onderwijs hebben beïndigd zonder getuigschrift basisonderwijs.

 

Leerlingen die het lager onderwijs niet hebben beëindigd, maar uiterlijk op 31 december na de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken.

Voor leerlingen die overstappen vanuit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), is een toelatingsklassenraad nodig. We houden rekening met het advies van de OKAN-school.

Lessentabel 1B

WELKE VAKKEN ZIJN SPECIAAL OP HET SAI?
(DIFFERENTIATIE)

Anker 1

ICT - 1u / week

1 uur per week waarin we werken aan jouw computervaardigheden.

K-uren (Kwaliteitsuren) - 2u / week

Deze uren zijn voor leerlingbegeleiding, leren leren, sociale vaardigheden en studiekeuze. Je kan ook algemene vakken zelfstandig inoefenen met behulp van een coach.

Verkennende thema's - 2u / week

Tijdens deze lesuren krijg je thema's die je
helemaal zelf kan kiezen! Je kan kiezen uit:

 

GEZELLIG THUIS

Je steekt de handen uit de mouwen om van je huis een echte thuis te maken.

 

FIT & GEZOND

Je krijgt sport- en gezondheidsopvoeding en maakt kennis met gekende en minder gekende sporten.

 

INITIATIE IN ADMINISTRATIE

Je maakt kennis met de taken van een administratief medewerker. 

 

STERK IN NEDERLANDS

 

Heb je moeite met Nederlands? In dit vak leer je beter lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands.

Lessentabel 2B

WELKE VAKKEN ZIJN SPECIAAL OP HET SAI?
(DIFFERENTIATIE)

ICT - 1u / week

1 uur per week waarin we werken aan jouw computervaardigheden.

K-uren (Kwaliteitsuren) - 1u / week

Dit uur is er voor leerlingbegeleiding, leren leren, sociale vaardigheden en studiekeuze. Je kan ook algemene vakken zelfstandig inoefenen met behulp van een coach.

Basisoptie Maatschappij en Welzijn - 10u / week

In deze uren leer je over jezelf en over een gezonde levensstijl. Je oefent ook in sociale en communicatieve vaardigheden

- Wie ben ik en wil ik zijn?

- Hoe sta ik in relatie met anderen?

- Hoe speelt je leefomgeving en persoonlijke uitstraling hierin een rol?

In 2A is de aanpak hiervan eerder praktijkgericht. Je maakt ook kennis met beroepen die aansluiten bij het domein. 

 


 

Anker 2
bottom of page