top of page

A-stroom

Wie kan starten in de A-stroom?

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs bezitten, moeten starten

in 1A.

 

Voor leerlingen die overstappen vanuit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), is een toelatingsklassenraad nodig. We houden rekening met het advies van de OKAN-school.

Lessentabel 1A

WELKE VAKKEN ZIJN SPECIAAL OP HET SAI? (DIFFERENTIATIE)

ICT - 1u / week

1 uur per week waarin we werken aan jouw computervaardigheden.

K-uren (Kwaliteitsuren) - 2u / week

Deze uren zijn voor leerlingbegeleiding, leren leren, sociale vaardigheden en studiekeuze. Je kan ook algemene vakken zelfstandig inoefenen met behulp van een coach.

Verkennende thema's - 2u / week

Tijdens deze lesuren krijg je thema's die je
helemaal zelf kan kiezen! Je kan kiezen uit:

 

WETENSCHAP IN ACTIE

In dit vak ga je op onderzoek! In het lab, in de natuur,... Echte doe-wetenschap!

 

FIT & GEZOND

Je krijgt sport- en gezondheidsopvoeding en maakt kennis met gekende en minder gekende sporten.

 

DUURZAAM ONDERNEMEN

Je leert alles over kopen en verkopen, ondernemen en welke keuzes je hierbij moet maken.

 

STERK IN NEDERLANDS

 

Heb je moeite met Nederlands? In dit vak leer je beter lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands.
 

Anker 1

Lessentabel 2A

WELKE VAKKEN ZIJN SPECIAAL OP HET SAI?
(DIFFERENTIATIE)

ICT - 1u / week

1 uur per week waarin we werken aan jouw computervaardigheden.

K-uren (Kwaliteitsuren) - 1u / week

Dit uur is er voor leerlingbegeleiding, leren leren, sociale vaardigheden en studiekeuze. Je kan ook algemene vakken zelfstandig inoefenen met behulp van een coach.

Basisoptie Maatschappij en Welzijn - 5u / week

In deze uren leer je over jezelf en over een gezonde levensstijl. Je oefent ook in sociale en communicatieve vaardigheden

- Wie ben ik en wil ik zijn?

- Hoe sta ik in relatie met anderen?

- Hoe speelt je leefomgeving en persoonlijke uitstraling hierin een rol?

In 2A is de aanpak hiervan eerder theoretisch

 


 

Anker 2
bottom of page