top of page

Begeleider in de kinderopvang

Tijdens dit specialisatiejaar zal je de kennis en vaardigheden uit vorige jaren verder verdiepen. Je doet bovendien ook extra praktijkervaring op, zowel binnen de school als daarbuiten!

Ook nu werken we met modules
In het 7de jaar doorloop je twee modules:

_DSC1995.jpg

Begeleiding van het jonge kind

In deze module van 18 weken ligt het accent op de vaardigheden die nodig zijn om als begeleider van een kind tussen 0 en 3 jaar te kunnen functioneren:

Je verwerft deze competenties:

- een pedagogische visie op kinderopvang toepassen

- in team werken

- spelactiviteiten plannen, organiseren & begeleiden

- op een gepaste manier met ouders & externen omgaan

- de ontwikkeling van een kind stimuleren

- een opvoedende houding aannemen

Anker 1
Anker 2

Begeleiding van het schoolgaande kind

In deze module komt het schoolgaande kind aan bod.


Sommige competenties verdiep je, andere zijn helemaal nieuw:
 

- een pedagogische visie op kinderopvang toepassen

- in team werken

- spelactiviteiten plannen, organiseren & begeleiden

- op een gepaste manier met ouders & externen omgaan

- de ontwikkeling van een kind stimuleren

- een opvoedende houding aannemen
- pedagogisch omgaan met kinderen bij huiswerk- en spelbegeleiding

_DSC2050.jpg
bottom of page